ยืนยันการชำระเงิน

ยืนยันชำระเงิน / Confirm Payment

กรอกข้อมูลเพื่อยืนยัน | Confirm Payment

ธนาคารที่โอน / Select Bank

Smiley face
     ธนาคารกสิกรไทย     สาขาตราด     044-367-1560     บริษัท สตาร์ ไฮสปีด จำกัด
Smiley face
     ธนาคารไทยพานิชย์     สาขาซีคอนสแควร์     164-276203-0     บริษัท สตาร์ ไฮสปีด จำกัด
Smiley face
     ธนาคารออมสิน     สาขาตราด     0202-4954-0509     บริษัท สตาร์ ไฮสปีด จำกัด